Místo podnikání OSVČ

Sídlo společnosti, místo podnikání, provozovna. V těchto pojmech spousta, zejména začínajících, podnikatelů tápe a mylně se domnívá, že mezi nimi není žádný rozdíl. Je, a v celku podstatný.

S pojmem sídlo společnosti se setkáváme u obchodních společností. Velmi jednodušše rečeno je to hlavní adresa společnosti.

U osob samostatně výdělečně činných se nepoužívá pojem sídlo společnosti, ale hovoříme o místě podnikání. To plní v podstatě totožnou úlohu jako sídlo u obchodních společností.

Místo podnikání může mít podnikatel jen jedno. Je to adresa, ze které živnostník administrativně řídí veškeré své podnikatelské aktivity. Na tuto adresu směřuje firemní korespondenci, používá ji v kontaktu s úřady, uvádí na fakturách apod. Místo podnikání má podnikatel jen jedno, bez ohledu na počet provozovaných živností. Místem podnikání smí být pouze skutečně existující adresa. Má-li podnikatel provozovnu, mívá velmi často na stejné adrese i místo podnikání. Drobní podnikatelé, kteří ke své činnosti nepotřebují provozovnu, často jako místo podnikání uvádí adresu svého trvalého bydliště.

To však může pro podnikatele znamenat v některých případech potíže. Zejména pokud se na adrese trvalého bydliště fakticky nezdržuje. V takovém případě by měl podnikatel zvolit jiné místo podnikání. V případě, že se místo podnikání liší od adresy trvalého bydliště, musí tuto skutečnost podnikatel oznámit živnostenskému úřadu.

Společně s oznámením musí doložit dokumenty prokazující jeho právo na zřízení místa podnikání v dané nemovitosti. V praxi to znamená, že musí mít souhlas vlastníka budovy nebo musí úřadu doložit výpis z katastru nemovitostí, pokud je majitelem budovy on sám.

Zejména v posledních letech přibývá případů, kdy mají lidé nahlášen trvalý pobyt na obecním úřadě. Pokud se takový člověk rozhodně podnikat, platí pro něj výše uvedená pravidla. To znamená, že musí mít od příslušné obce souhlas s tím, že si adresu obecního úřadu uvede jako místo podnikání.

Liší-li se místo podnikání od adresy trvalého bydliště podnikatele, musí živnostník místo podnikání viditelně označit.

Přechod z OSVČ na SRO

Řada drobných živnostníků v průběhu svého podnikání dozrálo k rozhodnutí, že je na čase opustit živnost a založit společnost s ručením omezeným.

Rozhodnutí přejít z osoby samostatně výdělečné činné na s.r.o. je významným krokem, na který je potřeba se důkladně připravit.

Ideální dobou, na kdy přeměnu naplánovat, je z účetního hlediska konec roku. To ovšem neznamená, že byste S.R.O. nemohli založit i jindy v průběhu kalendářního roku.

Důvody pro přejít z OSVČ na SRO

Důvodů, proč se živnostníci rozhodnout založit společnost s ručením omezeným, je celá hromada. Prvním z nich je větší důvěra. Většina lidí vnímá s.r.o jako důvěryhodnější formu podnikání. Díky přechodu na s.r.o. může podnikatel získat lepší postavení na trhu, protože jako živnostník se nemůže účastnit všech veřejných zakázek.

Dalším plusem je omezené ručení. Zatímco živnostník za své podnikání ručí veškerým svým majetkem, společnost s ručením omezeným za své závazky ruší jen do výše vkladu.

Založení společnosti s ručením omezeným je mnohem administrativněji i finančně náročnější než založení živnosti na základě živnostenského podnikání.

Přechod z OSVČ na společnost s ručením omezeným nemusí probíhat úplně hladce a časově na sebe nemusí navazovat.

V každém případě se připravte na to, že vás čeká kolečko po úřadech a budete se muset vypořád s pořádnou dávkou administrativní byrokracie.

Vaše původní živnost zanikne, společnost s ručením omezeným dostane nové IČO a vy vlastně začnete s podnikáním od začátku.

Budete muset zajít na příslušný živnostenský úřad, kde zrušíte svou starou živnost a ohlásíte novou. Nesmíte zapomenout změny nahlásit ani na dalších úřadech jako je zdravotní pojišťovna, okresní správa sociálního zabezpečení a finanční úřad.

Na změnu formy podnikání byste samozřejmě měli upozornit také své obchodní partnery, popřípadě zaměstnance, pokud nějaké máte.

V praxi existuje několik variant, jak transformaci živnostenského podnikání na společnost s ručením omezeným provést.

Založíte zcela novou společnost s r.o. a vklad z podnikání vložíte do základního kapitálu nově vzniklé společnosti s ručením omezeným. Tahle možnost je však poněkud časově náročná, protože budete muset nechat znalcem ocenit svůj majetek ze živnostenského podnikání.

Dalším, o něco jednodušším způsobem, je založení nové společnosti a prodej majetku z podnikání této společnosti. Tento postup je o něco málo náročnější než předchozí varianta, nicméně znaleckým odhadům majetku vaší živnosti se ani v tomto případě nevyhnete.

Nejčastější a podnikateli nejvíce využívanou variantou je časově omezené kontinuální podnikání jako fyzická osoba a společnost s ručením omezeným. Tahle varianta je nejvhodnější pro drobné podnikatele s minimem majetku.

Koupě ready made společnosti

Další možností je koupě již hotové, tzv. ready made společnosti. Díky této možnosti minimalizujete administrativní zátěž a ušetříte spoustu času, který byste strávili běháním po úřadech.

Ready made společnosti

Jestliže se rozhodnete, založit si společnost s ručením omezeným, musíte se hned ze startu připravit na to, že je to běh na dlouhou trať. A to ještě poměrně náročný. Čekají vás hodiny samostudia platných zákonů a dalších nezbytných dokumentů. Potom vás čeká kolečko po úřadech a v jeho cíli vytoužená společnost s ručením omezeným. Připravte se na to, že vás založení společnosti s ručením omezeným bude stát spoustu času i peněz.

Existuje však jedna možnost, jak si rozjezd vlastní společnosti s ručením omezeným alespoň trochu usnadnit. A tou je nákup předzaložené čili tzv. ready made společnosti.

Ready made společnost je již zapsaná v obchodním rejstříku, má své IČO, sídlo společnosti, název a splňuje všechny ostatní zákonem stanovené podmínky. Ready made společnost je ekonomicky čistá společnost, bez závazků, nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost a byla založena jen za účelem dalšího prodeje.

Hlavním důvodem, proč tyto společnosti vznikli, je snaha usnadnit začínajícím podnikatelům jejich podnikání a zejména je, alespoň částečně, zbavit administrativní a časové zátěže, které jsou pro rozjezd podnikání typické.

Jestliže se podnikatel rozhodne založit společnost s ručením omezeným vlastními silami, zabere mu to týdny. Zatímco podnikání s ready made společností se může věnovat takřka ihned. A místo toho, aby ztrácel energii běháním po úřadech, může se věnovat hned od začátku důležitějším věcem. Třeba navazování nových obchoních vzathů a budování zisku.

Proč koupit již hotovou ready made společnost?

S koupí hotové společnosti s ručením omezeným připravené k podnikání ušetříte čas. Nemusíte si lámat hlavu s vhodným názvem společnosti. Ušetříte hodiny času, které byste strávili studováním podmínek, které musíte pro založení a zápis společnosti s ručením omezeným splňovat. Vyhnete se také nekonečnému pendlování mezi notářem, bankou, úřady a obchodním soudem. Všechny tyhle úřady už za vás oběhli pracovníci firmy, která se prodejem ready made společností zabývá. K tomu, abyste se stali vlastníkem společnosti s ručením omezeným vám tak bude stačit zpravidla jedna návštěva. A ušetřený čas tak můžete věnovat skutečnému podnikání.

Šetříte peníze

Za předzaloženou společnost s ručením omezeným samozřejmě něco zaplatíte. Od samého začátku však víte, kolik vás to přesně bude stát. Pokud se do zakládání spol.s.r.o. pustíte na vlastní pěst a bez předchozích zkušeností, může vás to ve finále stát více, než s jakou částkou jste na začátku počítali. Je potřeba si uvědomit, že za každý krok se platí. Něco vás bude stát notář, sepsání zakladatelské listiny, ověření podpisů, kolky atd. A pokud něco podceníte a soud vám na první pokus zápis společnosti do obchodního rejstříku neschválí, nejspíš budete muset znova sáhnout do peněženky. A právě tomu se můžete s nákupem ready made společnosti s.r.o vyhnout.

Rozdíl v podnikání mezi OSVČ a SRO

Chcete začít budovat vlastní podnik a nevíte, jestli je pro vás výhodnější podnikat jako živnostník nebo rovnou založit společnost s ručením omezeným?

První rozdíly mezi jednotlivými formami podnikání najdeme již při samotném vzniku podniku. Založení společnosti s ručením omezeným je administrativně náročnější než založení vlastní živnosti. Zatímco osobě samostatně výdělečně činné bude k založení podnikání stačit jedno dopoledne, budoucí majitel spol. s ručením omezeným to bude mít složitější a boj s úřednickým šimlem těžší. Musí k notáři, na soud, do banky a na řadu dalších jiných úřadů.

Oproti snadnému zahájení podnikání je nevýhodou pro OSVČ ručení za podnikání celým svým majetkem. Společnosti s ručením omezeným oproti drobným živnostníkům ručí za závazky společnosti jen do výše nesplaceného základního kapitálu.

Dalším bodem navíc ve prospěch společnosti s ručením omezeným je snadná zastupitelnost majitele firmy. Živnostník za podnikání ručí svým jménem, je odpovědný za chod celé firmy a nemůže své pravomoci snadno delegovat na někoho jiného. Ve společnosti s ručením omezeným lze vedení snadno předat jiné osobě, například dalším společníkům s.r.o., jednateli nebo třetí osobě.

Při podnikání jako OSVČ budujete své dobré jméno, ale to je tak vše. Vaše firma zanikne v okamžik, kdy vy sami ukončíte své podnikání. Společnost s ručením omezeným naproti tomu buduje dobrou image firmy. Hodnota kvalitní a dobře vedené společnost roku od roku stoupá. A v případě, že podnikatel ukončí svou činnost, může společnost se ziskem prodat.

Právnická osoba budí u řady lidí, obchodních partnerů nebo jiných společností také větší důvěru. Některé společnosti se záměrně vyhýbají obchodování s OSVČ z obav, že by mohly být nařknuty z tzv. švarcsystému. Fyzické osoby se často nemohou účastnit veřejných zakázek, a připravují tak sami sebe o možnost větších výdělků.

Společnostem s ručením omezeným se také lépe buduje značka. Zatímco osoby samostatně výdělečně činné musí podnikat pod svým jménem, obchodní společnost může, při dodržení zákonných podmínek, používat jakékoliv jméno.

Rozdíly mezi OSVČ a SRO jsou také ve vedení účetnictví. Zatímco živnostníci vystačí s daňovou evidencí, společnost s ručením omezeným musí vést složitější účetnictví.

Živnostník musí kromě odvodu daně z příjmu také platit ze všech svých příjmů sociální a zdravotní pojištění, které si nemůže odečíst z daní. Oproti tomu pro společnosti s ručením omezeným jsou platby za sociální a zdravotní pojištění daňově uznatelným nákladem. Navíc zaměstnanci s.r.o. i podnikatel sám mají větší šanci dosáhnout na další benefity jako příspěvek na penzijní nebo životní pojištění a pod.

Ve společnosti s ručením omezeným je snadnější také zaměstnat své rodinné příslušníky a budovat tak podnik, který může podnikatel snadno předat dalším generacím.

Sídlo firmy pro s.r.o

Sídlo je jednou ze základních podmínek pro zápis nově vzniklé společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku.

Sídlo společnosti s ručením omezeným musí být na skutečné, existující adrese. Každá obchodní společnost může mít jen jedno sídlo společnosti. Oproti tomu však může mít několik provozoven. Společnost s ručením omezeným má povinnost úřadům prokázat, že má právo daný objekt využít jako sídlo firmy. Toto se dokládá zpravidla výpisem z katastrálního úřadu, pokud je vlastníkem objektu podnikatel, nebo nájemní smlouvou či souhlasem vlastníka nemovitosti o zřízení sídla společnosti v daném objektu.

Při dodržení zákonem stanovených podmínek může být sídlo společnosti umístěno v rodinném domě nebo dokonce v bytě. Takto to řeší spousta podnikatelů, kteří nepotřebují ke svému podnikání vybavenou provozovnu. Umístění sídla firmy v rodinném domě nebo bytě však není nejlepším řešením a má řadu rizik či nevýhod.

Sídlo firmy v rodinném domě podnikatele může narušit klidný chod a zázemí rodiny. Sídlo společnosti s ručením omezeným by mělo být viditelně označeno, což může vzbuzovat zvědavost kolemjdoucích a už samo o sobě částečně narušovat soukromí rodiny a jejich členů. Do sídla společnosti mohou docházet také ne vždy vítané návštěvy, třeba obchodní zástupci firem, nabízející své zboží.

Sídlo společnosti musí být dobře dostupné pro veřejnost a orgány státní správy. V podstatě kdykoliv vám tedy může někdo zvonit u dveří. Kromě výše zmíněných obchodních zástupců to mohou být zákazníci nebo kontroloři z úřadů.

Sídlo firmy umístěné v rodinném domě kazí image podniku. Spousta lidí si myslí, že majitelé podniků, jejichž sídlo je umístěno v rodinném domě, své podnikání nebere dostatečně vážně. Sídlo firmy v místě bydliště podnikatele snižuje v očích veřejnosti bonitu firmy.

Mít však sídlo společnosti jinde než doma s sebou přináší další náklady. Pokud podnikatel nemá to štěstí a není vlastníkem nějaké komerční budovy, v níž by mohl svou firmu provozovat, musí si pronajmout minimálně jednu kancelář. Náklady na pronájem kancelářských prostor, zejména pak ve větších městech nebo na lukrativních místech, nejsou ve firemním rozpočtu zanedbatelnou položkou. Mohou se vyšplhat až několika desetitisícům ročně, což může zejména začínající podnik finančně velmi zatížit. Navíc, pokud podnik nepotřebuje specializovanou provozovnu, jde o často zbytečně vynaložené prostředky.

Ideálním řešením je v takovém případě virtuální sídlo společnosti. Jedná se o podnikatelskou službu, díky níž si podnikatel pronajme adresu, která je zapsaná v obchodním rejstříku jako sídlo firmy.

Díky této službě může mít sídlo firmy v lukrativních prostorách, což mnohdy zvyšuje prestiž firmy v očích zákazníků nebo obchodních partnerů. Jedná se o hojně využívanou a v porovnání s klasickým pronájmem nesrovnatelně levnější variantu, jak dostát svým zákonným povinnostem a nenarušit chod a soukromí rodiny.